fb
Sdílet

Všeobecné podmínky internetového prodeje vstupenek

v systému virtual-tickets

 

1. Objednávání vstupenek

Nejprve si vyberte Vám vyhovující termín představení a počet požadovaných vstupenek. Dále vyplňte formulář s Vašimi kontaktními údaji a informacemi o Vás a vybere způsob dodání či vyzvednutí vstupenek. Poté klikněte na tlačítko OBJEDNAT.

2. Platba vstupenek

Zkontrolujte si všechny Vámi zadané údaje a klikněte na tlačítko ZAPLATIT PLATEBNÍ KARTOU, ZAPLATIT PŘES PAYPAL nebo ZAPLATIT BANKOVNÍM PŘEVODEM. (Volby ZAPLATIT PŘEVODEM a ZAPLATIT PŘES PAYPAL jsou nastaveny pouze u vybraných představení.)

a) On-line platba kartou přes internet

• Platba za vstupenky platební kartou (Visa, MasterCard, Diners Club, JCB AMEX) bude uskutečněna on-line. K platbě kreditní kartou používáme systém POS Merchant od bankovní společnosti ČSOB (KBC bank). POS Merchant je internetová platební brána, která umožňuje přijímat platební karty asociací VISA, MasterCard a Diners Club, JCB, AMEX. POS Merchant plně podporuje standard 3-D Secure protokol, který splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní kritéria.

MasterCardDinersClub     0     0   0

 

 

• Zadejte prosím údaje o Vaší platební kartě a klikněte na tlačítko ZAPLATIT.

• Po zadání údajů o Vaší platební kartě Vám e-mailem zašleme potvrzení přijetí objednávky včetně rezervačního čísla. Samotná platba za Vaše vstupenky bude uhrazena ihned.

• Do 24 hodin po odeslání objednávky Vás budeme e-mailem kontaktovat s potvrzením Vaší objednávky o rezervaci vstupenek.

• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

b) Platba přes PayPal

• Po kliknutí na tlačítko ZAPLATIT PŘES PAYPAL se Vám v novém okně otevřou detaily k provedení platby přes internetový platební systém PayPal. Zadejte prosím potřebné údaje a proveďte platbu.

• Do 24 hodin po odeslání objednávky Vás budeme e-mailem kontaktovat s potvrzením Vaší objednávky o rezervaci vstupenek.

• Platba PayPal je možná pouze u vybraných představení.

c) Platba bankovním převodem

• Po kliknutí na tlačítko ZAPLATIT BANKOVNÍM PŘEVODEM se Vám v novém okně otevřou detaily k provedení bankovního příkazu vč. čísla objednávky (tj. variabilní symbol) a současně na Vámi zadaný kontaktní

e-mail obdržíte kopii těchto detailů. Po odeslání platby nám prosím zašlete kopii provedeného bankovního příkazu.

• Do 24 hodin po obdržení platby na náš účet Vás budeme e-mailem kontaktovat s potvrzením Vaší objednávky o rezervaci vstupenek.

• Platba bankovním převodem je možná pouze u vybraných představení.

 

3. Doručení vstupenek

Podle toho, kterou možnost jste zvolili, Vám budou vstupenky doručeny:

a) do Vašeho hotelu

• vstupenky budou doručeny 1 až 2 dny před začátkem kulturní akce na recepci Vašeho hotelu v Praze

b) Českou poštou

• do 14 dnů budou vstupenky zaslány na Vámi udanou adresu

• vstupenky budou poslány formou dopisu a pojištěním cenného psaní, pouze však na Vaše riziko. V případě ztráty či znehodnocení vstupenek v průběhu přepravy Vám bude vyplacena peněžní náhrada.

• možné pouze do vybraných zemí

• poštovné dle aktuálního ceníku (viz. objednávkový formulář)

c) messengerem

• do týdne budou vstupenky doručeny kurýrní službou na Vámi udanou adresu

• možné pouze do vybraných zemí

• poštovné dle aktuálního ceníku (viz. objednávkový formulář)

d) osobní převzetí

• vstupenky je možné vyzvednout POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 v sídle provozovatele virtual-tickets: virtual-zoom s.r.o., Office center Zirkon, Sokolovská 86, Praha 8 – Karlín.

 

4. Ochrana osobních dat

V návaznosti na ochranu osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. virtual-zoom s.r.o. garantuje, že Vaše osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely vyřízení, evidence a archivace objednávek provozovatele stránek.

Vámi poskytnutá osobní data a informace o platební kartě jsou chráněna proti zneužití mezinárodním bezpečnostním protokolem SSL (Secure Socket Layer), který naše webové stránky vlastní a proto se Vámi poskytnuté údaje nedají zneužít (jsou zašifrovány). Pro úspěšnou objednávku Vás žádáme o kontrolu (nejlépe u Vaší banky), že Vaše karta není chráněná proti placení přes internet.5. Právní ujednání:

5.1 Provozovatel:

Provozovatelem internetového prodeje vstupenek virtual-tickets (dále jen „Provozovatel“) je obchodní společnost:

virtual-zoom s.r.o.
Office center Zirkon
Sokolovská 131/86
186 00 Praha 8

IČ: 26744333
DIČ: CZ26744333

Zapsána: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 91008

Tel: 00420 222 324 317
E-mail: info@virtual-tickets.cz

 

5.2 Postup uzavírání smlouvy

a) Vyplněním formuláře a kliknutím na ikonu „OBJEDNAT“ (viz. bod 1. těchto Všeobecných podmínek) činí zákazník objednávku služby a touto objednávkou je zákazník vázán po dobu 24 hodin.

b) Provozovatel na základě přijaté objednávky kontaktuje pořadatele příslušné akce (případně subjekt, který pořadatel pověřil předprodejem vstupenek) a objedná příslušné vstupenky svým jménem a na svůj účet. Jakmile je Provozovateli od pořadatele objednávka potvrzena, vyrozumí Provozovatel zákazníka ve smyslu čl. 2 písm c) těchto Všeobecných podmínek o potvrzení objednávky. Tím je mezi Provozovatelem a zákazníkem uzavřena smlouva, na jejímž základě se Provozovatel zavazuje zákazníkovi zajistit a dodat jím objednané vstupenky a zákazník se zavazuje zaplatit Pořadateli dohodnutou úplatu (cenu vstupenky inzerovanou v objednávkovém formuláři).

c) Pokud Provozovatel zákazníkovi nepotvrdí objednávku do 24 hodin, smlouva mezi stranami nevzniká a v případě, že by cena nebo její část již byla uhrazena, bude bez zbytečného odkladu vrácena na účet zákazníka, z něhož byla převedena ve prospěch Provozovatele.

d) Cena, účtovaná Provozovatelem, představuje celkovou úplatu za kombinovanou službu, spočívající v:

• přijetí a zpracování on-line objednávky zákazníka,
• rezervaci a nákup vstupenky u pořadatele akce,
• doručení vstupenky zákazníkovi

  • Ceny vstupenek určuje prodejce a mohou být vyšší nebo nižší než vytištěná cena.

e) S ohledem na výše uvedené je cena složena z:

• pořizovací ceny vstupenky, účtované pořadatelem,
• nákladů na zpracování objednávky a doručení vstupenky,
• zisku Provozovatele,
• daně z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

f) Cena je příjmem Provozovatele, který nakupuje a následně prodává vstupenky svým jménem a na svůj účet.

g) Zaplacením ceny vzniká zákazníkovi nárok na řádné splnění služeb, uvedených v písm. d) ze strany Provozovatele. Odpovědnost Provozovatele za splnění těch částí služby, kterou provádí výlučně sám, není nijak omezena. Nicméně s ohledem na to, že vstupenka má právní charakter dokladu, opravňujícího držitele k účasti na příslušné akci a že podmínky konání této akce nemůže Provozovatel ovlivnit, ujednaly strany ohledně jeho odpovědnosti za splnění podmínek akce následující:

• Pokud Provozovatel neučiní výslovně jiné oznámení nebo neposkytne jakékoliv ujištění nad rámec dále uvedeného, vychází se z toho, že Provozovatel nemá více informací o akci než zákazník (tedy informace v době uzavření smlouvy veřejně dostupné a vycházející z oznámení pořadatele akce), takže při řešení reklamací a sporů ohledně splnění podmínek akce se vychází pouze ze storno podmínek a jiných právních ujednání či garancí pořadatele akce;

• V případě zrušení akce nebo jiné skutečnosti, která má dle podmínek pořadatele akce za následek vracení vstupného nebo jeho části, se zákazník zavazuje učinit reklamaci u Provozovatele řádně a včas (v případě absence lhůty v podmínkách pořadatele do 48 hodin od data konání akce nebo data, kdy se zrušená akce měla konat), aby Provozovatel mohl učinit příslušné kroky vůči pořadateli akce s cílem získat zpět zaplacené vstupné nebo jeho část;

• Zákazník je v případě zrušení akce oprávněn od uzavřené smlouvy s Pořadatelem v celém rozsahu odstoupit ve lhůtě 48 hodin od data, kdy se měla akce konat, a to písemně, přičemž písemná forma je zachována doručením oznámení o odstoupení na poštovní nebo e-mailovou adresu Provozovatelele, uvedenou v čl. 5.1 těchto Všeobecných podmínek.

• Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za jakékoliv další nároky, související s tím, že pořadatel akce nesplnil své závazky (především nehradí žádné přímé či následné škody, např. cestovní a ubytovací výdaje zákazníka na zrušenou akci apod.).

• Informace pro spotřebitele. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz web: http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5.3. Storno podmínky:

S výjimkou případů, popsaných v čl. 5.2 písm g) těchto Všeobecných podmínek není možné zakoupené vstupenky vrátit a platbu stornovat. Pouze v případě závažných osobních událostí na straně zákazníka se Provozovatel může dle svého uvážení pokusit zakoupené vstupenky přeprodat jiným klientům.


Děkujeme za Vaši důvěru a přejeme Vám krásný kulturní zážitek.


virtual-tickets....
...bavte se v Praze s námi!